fbpx

Affiliate együttműködési szerződés online marketing és értékesítési együttműködés megvalósítására.

Jelen Affiliate Szerződési Feltételek (továbbiakban „ASZF”) tartalmazzák Russmedia Digital Kft. mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) allasgyorsan.hu brand által értékesített termékeinek, szolgáltatásainak ajánlására és tovább értékesítésére vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeit.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.allasgyorsan.hu

Szolgáltató neve: Russmedia Digital Kft.

A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Adószáma: 11903079-2-41

Szolgáltató elérhetősége, és az affiliate partnerekkel rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@allasgyorsan.hu

A szerződés tárgya, célja, teljesítése

Az allasgyorsan.hu affiliate együttműködés keretében a partner programhoz csatlakozó szervezet, vagy magánszemély (továbbiakban partner) népszerűsítheti és ajánlhatja az allasgyorsan.hu termékeit, szolgáltatásait. Ennek során elhelyezheti az affiliate partner linket a honlapján, social média felületein, kiküldheti feliratkozói listáján a Szolgáltató logójának, bannereinek, szöveges leírásának feltüntetésével oly módon, hogy azokra kattintva az érdeklődők a Szolgáltató oldalára navigálódjon. Ennek ellenértékeként Szolgáltató a Partnernek a Jutalék pontban foglaltak szerint jutalékot fizet mindazon értékesítési árbevétel után, amely jelen együttműködés alapján Szolgáltatónál realizálódik, azaz a Partnernek jutalék akkor jár, ha az ő egyedi linkjéről történő navigálás következtében Szolgáltatónál értékesítési árbevétel keletkezik. Ha az affiliate ajánlói hivatkozással érkezik egy látogató a webshopba, az allasgyorsan.hu cookie-val eltárolja a böngészőjében, hogy a a látogató a Partner ajánlására érkezett. Ezt a cookie-t 20 napig tárolja a böngésző, aminek értelmében, ha a látogató nem rendel azonnal, csak később a 20 napos időszakon belül, a cookie alapján az affiliate rendszer rögzíti, hogy a rendelése után melyik Partnernek jár a jutalék.

Csatlakozás feltételei

A partnerprogramba való belépéshez az affiliate űrlap kitöltésével van lehetőség. Szolgáltató 24 órán belül elbírálja a jelentkezést, majd jóváhagyás után Partner jogosult az ajánlói tevékenységre. Az űrlap kitöltésével Partner elfogadja az Affiliate Szerződési Feltételeket. A Szolgáltatói jóváhagyás után hatályba lép a szerződés, melyet mindkét fél magára nézve kötelezőnek ismer el.

Termékek, szolgáltatások köre

A webshop online formában rendelkezésre álló termékekkel rendelkezik: álláshirdetés feladás csomagok. A webshop termékein túlmenően, egyedi terméket a Partner nem értékesíthet.

A honlapon a megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságairól mind az allasgyorsan.hu weboldalon a Hirdetési csomagok almenüben, mind egyéb, egyedi affiliate dokumentumokban ad tájékoztatást a Szolgáltató. A honlapon közzétett termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzői jogok a Russmedia Digital Kft.-t illetik.

Teljesítés

Minden eseményre, termékre, szolgáltatásra csak az adott terméknél/szolgáltatásnál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak. Ezen információk – a jelen ASZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

A szolgáltatásoknál az ügyfelek átutalás vagy Barion online bankkártyás fizetés módok közül választhatnak. A létrejövő ügyletek után Partner jutalékra jogosult, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértéke Szolgáltató részére teljes egészében kiegyenlítésre került.

Együttműködés

Az együttműködés az allasgyorsan.hu partnerprogramba történő regisztrációval kezdődik. Az együttműködés mindaddig fennmarad, amíg a Partner saját elhatározásából kéri adatainak törlését, illetve az alábbi pontok megsértése, egyéb súlyos visszaélés, csalás esetén a Szolgáltató is kezdeményezheti az együttműködés felbontását.

Jutalék

Affiliate jutalékot a partnerprogram szoftver által nyilvántartott eladások alapján, teljesülést, azaz a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését követően fizet a Szolgáltató a Partnernek.

Amennyiben az affiliate partner által közvetített Megrendelő részletfizetési opciót választott, az affiliate jutalék kifizetése a teljes teljesülést követően esedékes.

Jutalékok mértéke, típusa

  • Minden termék, szolgáltatás értékesítése után 15%

A webshopban feltüntetett árak nettó árak, a jutalék a vásárlás nettó összegéből számítódik.

Kedvezmények

Partner kizárólag a szolgáltató által jóváhagyott kedvezményeket, kuponkódokat használhatja fel látogatói, követői felé. Szolgáltató kifejezetten kedvezmény adás céljából egyedi kuponkódokat készíthet a partnerek felé. Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, akciót kínálni az érdekköréből érkező vásárlónak, hacsak azt Szolgáltató kifejezetten jóvá nem hagyta.

Kifizetések

Szolgáltató interneten keresztül elérhető felületen (affiliate partnerfiókban) folyamatos hozzáférést biztosít Partner részére az alábbi információkhoz:
– jelen szerződés szerinti együttműködés alapján létrejött értékesítési tranzakciók mennyiségéről és értékéről.
– Partner az affiliate partnerfiók nyilvántartása alapján minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó jutalék összegéről számlát állít ki Szolgáltató felé, amennyiben a jutalék elérte a 20.000 Ft-ot. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adott időszak jutalékának (ÁFÁ-val növelt) összege a 20.000 Ft-ot nem haladja meg, Szolgáltató az adott időszaka vonatkozó jutalékot későbbi időszakok jutalékainak kiegyenlítésekor fizeti meg. A számla alapja az affiliate partnerfiók nyilvántartása, melyet Partner mellékel a számla mellé.
– Amennyiben a Partner által benyújtott számla (számlák) összege eléri a 20.000 Ft-ot, Szolgáltató annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással megfizeti a feltüntetett összeget (összegeket) Partner bankszámlájára.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a program által jelzett eladások nem minden esetben egyeznek meg a tényleges eladásokkal. Előfordulhat, hogy a megrendelő hibás, hiányos adatokkal küldte el megrendelését, vagy duplán rendelt, netán nem veszi át a küldeményét. Ezen eseteket a tényleges elszámolás során feltüntetjük.

Szerződés hatálya

Az affiliate megállapodás határozatlan időre szól. Felek a szerződést közös megegyezéssel, illetve bármely fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik. Szerződésszegés esetén felek bármelyike azonnali hatállyal jogosult felbontani a szerződést. A szerződés megszűnése után 24 órán belül Partner minden linket, reklámelemet eltávolít a rendszeréből.

A Partner kötelezettségei

1. A Partner köteles a jelen szerződés Termékek, szolgáltatások köre pontjában meghatározott szolgáltatást a saját maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva teljesíteni.
2. A Partner köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltatóval együttműködni.
3. Partner köteles a számára rendelkezésre bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni és bizalmasan kezelni.
4. Partner kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott együttműködéssel érintett szolgáltatásai/weboldala szempontjából versenytársnak tekinthető szolgáltatások/weboldalak tekintetében hasonló célú vagy jellegű megállapodást, illetve szolgáltatást csak a Szolgáltató előzetes írásbeli tájékoztatása mellett teljesít.
5. Partner a Szolgáltató arculati elemeinek használatára kizárólag a megbízás eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.

A Szolgáltató kötelezettségei

1. A Szolgáltató köteles a jelen szerződés Jutalék pontban meghatározott jutalékok nyilvántartásához és elszámolásához szükséges megbízható informatikai rendszert üzemeltetni vagy igénybe venni.
2. A Szolgáltató köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Partnert haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Partnerrel együttműködni.

Felelősség

1. Felek a jelen szerződés alapján rájuk háruló kötelezettségeik teljesítéséért a másik féllel szemben felelősséggel tartoznak.
2. A Partner nem vállal felelősséget a jelen együttműködés alapján bármely jövőbeni értékesítési tranzakció létrejöttéért, az esetlegesen létrejött ügyletekkel kapcsolatos bármilyen körülményért.
3. Szolgáltató nem felelős az általa az együttműködéssel kapcsolatos adminisztráció és a jutalékok nyilvántartására működtetett informatikai rendszer esetleges hibája vagy a működéssel kapcsolatos –a Szolgáltatón kívül álló okból felmerülő- bármilyen rendellenesség miatt.
4. Amennyiben egy ilyen hiba vagy rendellenesség ténye bizonyítást nyer, úgy Szolgáltató köteles a jutalékok nyilvántartásának hibáit korrigálni, az esetlegesen elmaradt jogos jutalékot a nyilvántartásban rögzíteni, valamint az esetlegesen jogosulatlanul a nyilvántartásba kerülő jutalékot a nyilvántartásból eltávolítani és ezen korrekciókat a következő elszámolásnál figyelembe venni. Szolgáltatót ezzel összefüggésben a Partner vagy bármely harmadik fél irányába további felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

Kizárások

Szolgáltató termékeit, szolgáltatásait tilos megjeleníteni erőszakot alkalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, pornográf, pártpolitikai, vagy egyéb, törvénybe ütköző tartalmat megjelenítő lapokra. Ha oldalain bannerforgót üzemeltet, és ezek alapján a fenti felsorolásba tartozó oldalakon is megjelenhet termékünk reklámja, akkor nem reklámozhatja termékünket.

Tilos Szolgáltató termékeit, szolgáltatásait spam levében reklámozni!

Ezen feltételek megszegésével Partner elveszti jogosultságát a vásárlások után járó jutalékára, valamint Szolgáltató azonnali hatállyal bonthatja a szerződést.

Az Affiliate Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Belépés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Gyorskereső

Kosár

Kosár