fbpx

Általános szerződési feltételek

hatályos 2018. május 25-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A RUSSMEDIA DIGITAL KFT. SZOLGÁLTATÁSAIT MUNKAADÓKÉNT IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE

– hatályos 2018. május 25-től –

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a Russmedia Digital Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; a továbbiakban: „Russmedia Digital”) és a www.cvonline.hu, www.allasgyorsan.hu www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu internetes álláskereső portál (a továbbiakban együttesen: „Honlap”) szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevő Partnerek (a továbbiakban: „Partner”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Partner általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

 1. Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban
  1. A Russmedia Digital technikai hátteret biztosít a Partnerek és a munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ezzel összefüggésben koordinációs tevékenységet végez.
  1. A Russmedia Digital által nyújtott szolgáltatás a Partner által megjelentetni kívánt álláshirdetések online publikálására, álláskeresőként regisztráló személyek (a továbbiakban: „álláskeresők”) önéletrajzaihoz történő hozzáférés biztosítására, előszűrés esetén telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, illetve az álláskeresőkkel való közvetlen, vagy csoportos levélben való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.
 2. Egyes szolgáltatások leírása
 3. Álláshirdetés megjelentetése
 4. A szerződésben meghatározott Honlapon, a pozíció tevékenységi köréhez tartozó releváns álláskategóriában megállapodás szerinti ideig álláshirdetés megjelentetése, amely a Partnernél, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló munkaadónál betöltendő, valós pozícióra irányul. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan a pozíció nevét, az elvégzendő feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Az álláshirdetés szövegének meg kell felelnie a Russmedia Digital által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.).
 5. Álláshirdetés anonim módon nem adható fel. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell a hirdető megnevezését. Amennyiben a Partner munkaközvetítő, aki harmadik fél munkaadó megbízásából jelentet meg álláshirdetést, és a harmadik fél munkaadó megnevezését az álláshirdetés nem tartalmazza, úgy a Partner, a harmadik fél munkaadó részére történő adattovábbítást megelőzően köteles az álláskeresővel való közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerezni az álláskereső egyedi hozzájárulását az adattovábbításhoz. A hozzájárulás megadásának utólagos bizonyítása szükség esetén a Partnert terheli. A hozzájárulás megadását megelőzően a Partner köteles megnevezni a harmadik fél munkaadó személyét az álláskereső részére.
 6. Tekintettel arra, hogy a Partner önálló adatkezelőnek minősül az álláskereső azon személyes adatai tekintetében, amelyekkel a Partner bármely adatkezelési műveletet végez, az álláshirdetés tartalmazza a Partner adatkezelési tájékoztatóját, vagy annak elérhetőségét.
 7. Önéletrajz adatbázis hozzáférés
 8. A szerződésben meghatározott Honlap bizonyos kategóriájába regisztrált álláskeresők által feltöltött és engedélyezett (aktív státuszban lévő és magas kereshetőségi szinttel rendelkező) profiloldalhoz való hozzáférés biztosítása a megállapodás szerinti ideig, illetve a profiloldal alapján kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a Partner részére. Partner tudomásul veszi, hogy az álláskeresőknek lehetőségük van megjelölni azon Partnereket, akik vonatkozásában az álláskereső nem szeretne hozzáférést engedni az általa megadott személyes adatokhoz, profiloldalhoz. Így amennyiben az álláskereső a Partner megjelölte, úgy Partner az adott álláskereső adataihoz nem fér hozzá és azt se látja, hogy az adott álláskereső igénybe vette a Honlap szolgáltatásait.
 9. Az álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profil oldal tartalmát a Partner – már létező és konkrét munkaerőigény kielégítése céljából – jogosult a feltöltött formátumban lementeni, a jelen ÁSZF keretei között, továbbá a vonatkozó jogszabályokkal összhangban azokat – mint önálló adatkezelő – kezelni.
 10. Az önéletrajz adatbázis adatainak kinyerése, illetve lementése automata szoftverekkel nem engedélyezett.
 11. Önéletrajz adatbázis hozzáférés esetén egy adott naptári napon jogosultságonként legfeljebb 2.500 tranzakció (teljes profil megtekintése, e-mail cím, telefonszám megtekintés), Partnerenként naponta legfeljebb 1.000, havonta legfeljebb 10.000 letöltés kezdeményezhető. Az előbbiekben meghatározott számú tranzakciót meghaladó megtekintés,illetve letöltés esetén a Honlap jogosult a szolgáltatás igénybevételét az adott időszakra korlátozni.
 12. Főoldali kiemelés
 13. A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Honlap főoldalán az álláshirdetésben meghatározott pozíció neve és a cég logójának megkülönböztető jellegű kiemelése, amely az álláshirdetésre irányít át kattintás után. Kiemelés módját a Russmedia Digital határozza meg.
 14. Kategória oldali kiemelés
 15. A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Honlapon, a pozíciónak megfelelő kategória főoldalán az álláshirdetés kiemelése átszínezett háttérrel és a találati lista elejére való helyezéssel. Kiemelés módját a Russmedia Digital határozza meg.
 1. Előszűrés
 1. Több szintű kiválasztási folyamat, melyet a Partner által megadott szempontoknak és a Partner igényeinek megfelelően a Russmedia Digital szakértelemmel rendelkező munkatársa végez a Partner nyitott pozíciójának betöltése végett. A Russmedia Digital nem vállal felelősséget eredmény elérésére az előszűréssel kapcsolatban. A Russmedia Digital nem vállal felelősséget azért, ha a Partner az előszűrés ellenére, az ajánlott álláskeresők között nem talál megfelelő jelentkezőt. A Russmedia Digital szolgáltatása a Russmedia Digital megítélése szerinti legmegfelelőbb álláskeresők kiszűrésére korlátozódik.
 1. Bannermegjelenítés
 1. A szerződésben meghatározott Honlapon (megállapodás szerint fő- vagy aloldalon) és megállapodás szerinti ideig kattintható, a Partner által küldött gif vagy swf formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.
 1. PR cikk megjelenítése
 1. A szerződésben meghatározott Honlap cikkek számára kijelölt aloldalán a Partner által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése – képpel, bevezető szöveggel, valamint a Partner által megadott Honlapra mutató linkkel, a cikk promóciós jellegének megjelenítése mellett.
 1. PR cikk írása
 1. A szerződő felek által egyeztetett témában és terjedelemben a Russmedia Digital Kft. munkatársa által írt szövegnek a Honlapok valamelyikének cikkek számára kijelölt oldalán való megjelentetése, a cikk promóciós jellegének megjelenítése mellett.
 1. EDM
 1. A szerződésben meghatározott Honlap bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”) küldése a Russmedia Digital által, melynek tartalma a Russmedia Digital által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett. A DM levél kizárólag azon álláskeresőknek kerül kiküldésre, akik a DM levél fogadásához előzetesen hozzájárultak.
 1. Ingyenesen elérhető szolgáltatás
 1. Minden Partner, aki a Honlapra látogat, automatikusan eléri a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzok anonimizált, személyes adatokat, és elérhetőségeket nem tartalmazó, kivonatos változatát. A Partner ebben az esetben is elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződés hiányában a Partner díjfizetésre nem köteles. A Partner regisztrációt követően a Honlapon megadott elérhetőségeken keresztül kezdeményezheti az egyéb szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés megkötését.
 1. Szerződés létrejötte, időtartama
 1. Partner valamely fenti szolgáltatást a Russmedia Digital által készített és, a Russmedia Digital által a Partner részére megküldött megrendelő lap, vagy szolgáltatási szerződés cégszerű vagy teljes bizonyítóerejű magánokirati formában történő aláírásával és a Russmedia Digital részére történő személyes átadással, postai, e-mailen, vagy faxon történő elküldéssel tudja megrendelni.
 1. A megrendelőlap, vagy szolgáltatási szerződés Partner általi aláírt példányának elküldése a Partner által közölt ajánlatnak minősül, amelyet a Russmedia Digital nem köteles elfogadni. A Russmedia Digital nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását.
 1. A Russmedia Digital és a Partner között a fenti szolgáltatások vagy a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Partner ajánlatának a Russmedia Digital általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat elfogadásának a Russmedia Digital képviselőjének írásos, e-mailben, vagy faxon történő visszaigazolása, vagy a szolgáltatási szerződés Russmedia Digital általi cégszerű aláírása minősül. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a Russmedia Digital – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
 1. Szerződés ún. „self-service” online szolgáltatás igénybevétele esetén létrejöhet akként is, hogy a megfelelő szolgáltatás online kiválasztása, majd a szolgáltatásra vonatkozó, Russmedia Digital által felsorolt információk Partner általi megadását és a kért fájlok feltöltését követően Partner a jelen ÁSZF-et elektronikus úton elfogadja. Ez esetben az ÁSZF Partner általi elfogadásával a szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony létrejön. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és a Russmedia Digital azt nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar. Az adatbeviteli hibákat a Partner jóváhagyást megelőzően saját maga tudja kijavítani. Az adott szolgáltatásnál a Russmedia Digital által megadott fizetési lehetőségek szerint a szolgáltatási díj kiegyenlíthető bankkártyával történő azonnali fizetés, vagy banki átutalás útján. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelt hirdetés azonnal aktiválódik. Amennyiben Partner az átutalásos fizetési módot választotta, úgy az utalás részleteiről tájékoztató e-mailt kap a Russmedia Digitaltól a megadott e-mail címre.
 1. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban.
 1. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően az alábbi lehet: két hét, egy hónap, három hónap, tizenkét hónap, vagy a felek közötti Szerződésben meghatározott egyéb időtartam. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a Russmedia Digital meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Partner részére.
 1. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés a Russmedia Digital visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Partner ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől.
 1. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak a Russmedia Digital részéről.
 1. A Russmedia Digital a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megrendelőlap, illetve szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.
 1. Partner kötelezettségei
 1. Partner a szolgáltatásokért köteles a megrendelőlapon, illetve az egyedi szolgáltatási Szerződésben feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a Russmedia Digitalnak megfizetni.
 1. Ellenkező megállapodás hiányában a Partner akkor is köteles díjfizetésre, ha a Partner bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak.
 1. Partner tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, a Russmedia Digital kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és a felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki. Ezért a Partner akkor is köteles díjfizetésre, ha a Partner, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.
 1. Partner, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Partner jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie.
 1. Partner a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.
 1. Partner kijelenti, hogy a II.1-5 pontokban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Partner célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése.
 1. A Partner által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Partner neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Partner köteles kötbért fizetni, amely megfelel az adott hónapban megjelentetett hirdetések darabonkénti listaárának tízszeres összegével. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Russmedia Digital jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 1. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezés nem a Partneren keresztül történik, ezt a hirdetésben kifejezetten fel kell tüntetni.
 1. A hirdetés/cikk nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást.
 1. A hirdetés/cikk/DM levél nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen.
 1. A hirdetés/cikk/DM levél nem tartalmazhat valótlan adatokat. A hirdetésben/cikkben/DM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.
 1. A hirdetésben/cikkben/DM levélben kizárólag a Partner, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek logója, elérhetősége, adatai jelenhetnek meg. A hirdetésben/cikkben/DM levélben (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.
 1. A Partner felelős a hirdetések, illetve a saját cikkek és DM levelek megszövegezéséért, tartalmáért. Partner tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital DM levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik a DM levél fogadásához hozzájárultak, illetve a hozzájárulásukat nem vonták vissza.
 1. A Russmedia Digital jogosult a hirdetéseket, illetve a Partner által megszövegezett cikket és DM levelet nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. A Russmedia Digital jogosult továbbá a hirdetés, cikk, DM levél megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Honlap arculatához, vagy a Russmedia Digital megítélése szerint az, a Partner általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Ez utóbbi esetben (stiláris vagy jogi szempontú javítás esetén), a Partner jogosult a szolgáltatást – annak teljesítését megelőzően – lemondani, és a szolgáltatás nem teljesített részében a Russmedia Digital a Partner által már megfizetett díjat visszatéríti. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére a Russmedia Digital nem kötelezhető, még abban az esetben sem, ha a Partner vagy más személy megítélésében a hirdetés megszövegezése egyébként jogszabályszerű, vagy a fenti egyéb feltételeknek megfelel (stiláris szempontok stb.).
 1. Ugyanakkor a fenti javítási lehetőség a Russmedia Digital részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A Russmedia Digital nem vállal kötelezettséget a Partner által megjelentetett hirdetések, cikkek, DM levelek jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség hatóságok, a Russmedia Digital, vagy harmadik személyek irányába a Partnert terheli.
 1. A hirdetés/cikk/DM levél nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti a Russmedia Digital és a Russmedia cégcsoport jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben a Russmedia Digital úgy ítéli meg, hogy a hirdetés/cikk/DM levél a Russmedia Digital vagy a Russmedia csoport jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
 1. Partner köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Partner bármilyen adatkezelést végez.
 1. Partner az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti 4.6. pontban meghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel.
 1. Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Partnerrel, mint munkaközvetítővel szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik. Ez utóbbi esetben a Partner mint önálló adatkezelő előzetesen és egyedileg, közvetlen kapcsolatfelvétel útján köteles beszerezni az érintett (álláskereső) hozzájárulását az adattovábbításhoz, megnevezve azt a konkrét munkaadót, akinek az álláskereső adatait továbbítani szeretné. A hozzájárulások beszerzése a Partner saját felelőssége. Partner tudomásul veszi, hogy ilyen irányú érintetti kérés vagy hatósági felhívás esetén köteles bizonyítani az adattovábbításokhoz általa beszerzett hozzájárulások meglétét.
 1. Fentiekben foglalt felelősségi szabályok sérelme nélkül a Partner minden, a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adattal kapcsolatos adattovábbításról köteles írásban tájékoztatni a Russmedia Digitalt.
 1. Partner, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése, továbbá az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van, kereshetőségi szintje magas, valamint a megkeresés illeszkedik az álláskereső által megadott szempontokhoz (e feltételek mindegyikének fennállása szükséges ahhoz, hogy a Partner, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az álláskeresővel).
 1. Partner kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.
 1. Partner köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e, illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel.
 1. Amennyiben a Partner számára kétséges, hogy egy adott álláskeresővel a kapcsolatot ő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy felveheti-e, úgy Partner köteles a Russmedia Digitalhoz fordulni. Indokolatlan megkeresés esetén a Russmedia Digital jogosult a szolgáltatások további nyújtását megtagadni.
 1. A Partner, illetve a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni, illetve a szolgáltatás során megismert személyes adatokat kezelni a fentiekben meghatározottaktól eltérő célok érdekében. Így, az erre irányuló szolgáltatásnyújtás hiányában, különösen tilos közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú üzenetek küldése, vagy ilyen célú egyéb megkeresés, továbbá tilos egyéb olyan üzenet, különösen spam küldése, vagy egyéb megkeresés, amely nem kapcsolódik egy, az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő munkalehetőséggel kapcsolatos aktuális állásajánlathoz.
 1. Tilos kapcsolatfelvételt kezdeményezni olyan személlyel, aki a kapcsolatfelvételt a Partnerre vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személyekre tekintettel, vagy egyébként megtiltotta, vagy bármely módon jelezte a Partnernek, hogy további megkereséseket nem kíván kapni.
 1. Partner az álláskeresők személyes adataihoz csak a Russmedia Digital által biztosított, a Honlapon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá.
 1. A Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően sem a Partner, sem a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha Partner önálló, kifejezett és egyértelmű hozzájárulást szerzett az álláskeresőtől az adatainak további, a Partner által meghatározott és előzetesen közölt cél érdekében történő kezeléséhez.
 1. Amennyiben a Partner álláshirdetésére jelentkező álláskereső nem regisztrált felhasználója a Honlapnak, vagy a Partner nem rendelkezik önéletrajz adatbázis hozzáféréssel, akkor a Partner az álláskereső pályázatát csak az adott pozícióval összefüggésben, az alkalmasság elbírálása céljából jogosult kezelni a pozíció betöltéséig és nem jogosult kapcsolatelvételt kezdeményezni az álláskeresővel más célok (akár egy újabb pozíció későbbi felajánlása) érdekében, kivéve, ha az álláskereső erre vonatkozó egyértelmű, tájékozott és tevőleges hozzájárulását a Partner előzetesen beszerezte. Az adott pozícióval kapcsolatban a pozíció betöltését követően a Partner az álláskereső személyes adatait legfeljebb a pozíció betöltését követően 12 hónapig, és kizárólag az álláskereső általi esetleges igényérvényesítés céljára történő megőrzés érdekében kezelheti.

Russmedia Digital tájékoztatja a Partnert, hogy a Honlapon elérhető munkaadói felület a jelentkező álláskereső adatait ilyen esetekben csak 6 hónapig tárolja „Pályázók” és „Pályázatok” kategóriában.

 1. Partner a szolgáltatások nyújtásának Russmedia Digital általi megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett, ide nem értve a fenti 4.29. pontban említett esetet. Partner köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Partner – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított.
 1. Ha a Partner a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, a Partner köteles a Russmedia Digital vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben.
 1. Partner köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.
 1. Partner kijelenti, hogy a Partner és Partner alkalmazottai és megbízottai a Russmedia Digital szolgáltatásaira mindenkor irányadó adatvédelmi tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.
 1. Partner felelős minden olyan kárért vagy személyiségi jogsértésért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Honlap szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő személyeket, akár a Russmedia Digitalt, akár más személyt ér. Partner továbbá felelős azon személyek által okozott károkért vagy személyiségi jogsértésekért is, akiknek a Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat jogszerűen vagy jogellenesen továbbította.
 1. Kötbér: Partner szerződésszegés esetén (ideértve bármely, vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabály megsértését) köteles szerződésszegésenként 1.000.000,- Ft összegű kötbért fizetni a Russmedia Digitalnak. Ez nem vonatkozik jelentéktelen, érdemi hatással vagy érintetti jogok veszélyeztetésével nem járó szerződésszegésekre. Amennyiben a szerződésszegés kárt, illetve személyiségi jogi jogsértést okoz az álláskereső érintetteknek, a Russmedia Digitalnak fizetendő kötbér összege 30.000.000,- Ft. Jelentős (100 főt meghaladó) számú álláskereső érintettnek kárt vagy személyiségi jogsértést okozó szerződésszegés esetén a kötbér mértéke 50.000.000,- Ft. A kötbér megfizetése nem zárja ki a Russmedia Digitalnak okozott, a kötbér összegét meghaladó mértékű kár megtérítésének Partner általi kötelezettségét.
 1. Partner köteles megtéríteni a Russmedia Digital vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Partner, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Partnertől álláskeresők személyes adatait megszerző személy szerződésszegő vagy más okból jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a Russmedia Digitallal vagy más személlyel szemben. Partner köteles 5 napon belül értesíteni a Russmedia Digitalt, ha tudomást szerez arról, hogy a Russmedia Digital szolgáltatásai során megszerzett személyes adatokkal összefüggésben vele vagy harmadik személyekkel szemben igényt kívánnak érvényesíteni, vagy e körben hatósági vagy bírósági eljárás indul.
 1. A Russmedia Digital jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Partner által megjelentetett hirdetés, cikk, DM levél vagy az álláskeresők személyes adatainak Partner vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén a Russmedia Digital nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. A Russmedia Digital nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Partnert ért kár megtérítésére, azonban a Russmedia Digital visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét.
 1. A Russmedia Digital, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 1. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Partner jogosult bizonyítani, hogy az álláskeresők adatainak felhasználása, illetve a hirdetés, cikk megszövegezése megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben a Russmedia Digital úgy ítéli meg, hogy a Partner bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a Russmedia Digital a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben a Russmedia Digital a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor.
 1. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében a Russmedia Digital internetes felületének használatához a Partner Partner-azonosítót és jelszót kap, amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A Partner-azonosító és a jelszó elvesztéséért vagy illetéktelenek általi felhasználásáért a Russmedia Digital semmiféle felelősséget nem vállal.
 1. Partner köteles biztosítani, hogy a Partner-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Partner felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a Partner azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Partnertől (ideértve a Partner bármely munkatársát) megszerzik.
 1. Partner köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.
 1. Partner köteles jelezni a Russmedia Digital felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Partner ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri. Please indicate if you do not speak Hungarian. In case you do not indicate your inability to understand the Hungarian language, we presume that you understand these general terms of contract.
 1. Partner a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Russmedia Digitalnak. A Russmedia Digital az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős.
 1. Partner kijelenti, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, csőd-, kényszertörlési-, valamint felszámolási eljárást.
 1. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Partner haladéktalanul köteles értesíteni a Russmedia Digitalt, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Partnerrel szemben. Az értesítés elmulasztása esetén a Partner a szolgáltatás díja tízszeresének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Russmedia Digitalnak. Végelszámolás, végrehajtási, kényszertörlési és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén a Russmedia Digital jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, valamint a Russmedia Digital jogosult a követelései behajtásról határidős beszedési megbízással intézkedni.
 1. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely adatkezelést végez a Russmedia Digital által biztosított szolgáltatások igénybevétele során általa megszerzett személyes adatokkal, úgy önálló adatkezelőnek minősül, és köteles az érintett természetes személyeket (álláskeresőket) az adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabály szerinti tájékoztatást megadni és biztosítani az érintettek jogainak védelmét, lehetővé tenni az érintettek jogainak gyakorlását. Ebből a célból a Partnernek lehetősége van saját adatvédelmi tájékoztatóját a Russmedia Digital rendelkezésére bocsátani, amelyet a Russmedia Digital az álláskeresők számára elérhetővé tesz az aktuális partnerlistánál. Amennyiben a Partner nem bocsátotta rendelkezésre az adatvédelmi tájékoztatóját, úgy Partner köteles megadni a Russmedia Digital számára azon elérhetőségét, amelyen az érintett (álláskereső) a személyes adatainak Partner általi kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kaphat. Ez utóbbi esetben a Russmedia Digital a Partner elérhetőségét teszi közzé a partnerlistánál, és utal arra, hogy a Partner általi adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információt az érintett (álláskereső) a megjelölt elérhetőségeken kaphat.
 1. Partner köteles a jelen ÁSZF adatvédelmi szempontból releváns rendelkezéseiről külön, teljes bizonyítóerejű okiratban nyilatkozni, amely okirat mintáját a Russmedia Digital bocsájtja a Partner rendelkezésére.
 1. A Russmedia Digital kötelezettségei és jogai
  1. A Russmedia Digital köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Partner részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint.
  1. A Russmedia Digital a Partner kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Partner kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Partner panaszát kivizsgálja.
  1. A Russmedia Digital nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Partner a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg.
  1. A Russmedia Digital a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Partner nem követelhet kártérítést a Russmedia Digitaltól.
  1. A Russmedia Digitalnak az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Partnert terheli, ezért a Russmedia Digital nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Partnert vagy más személyt ért károkért.
  1. Amennyiben vita keletkezik a Partner és az álláskeresők között, a Russmedia Digitalt nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgya a Russmedia Digital érdekkörébe tartozó okból merült fel.
  1. A Russmedia Digital semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Partner az adatbankból kiválasztott, vagy a Russmedia Digital által az előszűrés szolgáltatás keretében ajánlott jelöltet nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Partner ezt közvetlenül vagy a Russmedia Digital rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem a Russmedia Digital által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza.
  1. A Russmedia Digital nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális vagy valótlan.
  1. Amennyiben a szolgáltatást a Russmedia Digital neki felróhatóan nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Russmedia Digital visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Partner által már megfizetett díjat.
  1. A Russmedia Digital lehetőség szerint előre jelzi a Partnernek, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Partner ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást, vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri.
  1. Egyebekben a Russmedia Digital nem felel a Partnert a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása a Russmedia Digitalnak nem felróható.
  1. A Russmedia Digital kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem a Russmedia Digital általi szándékos károkozásból fakad, és nem sérti vagy veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget.
  1. A Russmedia Digital karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. A Russmedia Digital a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a Russmedia Digital az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti.
  1. A Russmedia Digital jogosult a Szerződés megkötését megelőzően és a Szerződés hatálya alatt bármikor adatvédelmi vagy más jogi szempontú háttérvizsgálatot végezni, amely arra terjed ki, hogy a Partner a szolgáltatás igénybevétele során megszerzett személyes adatokat szerződés-, illetve jogszabályszerűen kezeli-e és használja-e fel. E körben a Russmedia Digital nyilatkozattételre hívhatja fel a Partnert, aki a Russmedia Digital által feltett kérdésekre adott nyilatkozatát legfeljebb 3 munkanapon belül, adatvédelmi incidens felmerülése esetén legfeljebb 24 órán belül köteles eljuttatni a Russmedia Digital részére. Amennyiben bárminemű kétely merül fel a Partner szerződésszerű, illetve jogszabályszerű eljárását illetően, úgy a Russmedia Digital jogosult – indokolási kötelezettség mellett – azonnali hatállyal felfüggeszteni a szolgáltatásnyújtást. Ehhez elégséges a nem szerződésszerű, illetve nem jogszabályszerű eljárás valószínűsítése. A szolgáltatás felfüggesztése esetén a Russmedia Digitalt semmilyen felelősség nem terheli (még abban az esetben sem, ha a gyanú utólag valótlannak bizonyult), a Partner azonban nem köteles díjat fizetni arra az időszakra, amely alatt a szolgáltatás számára nem volt elérhető.
 1. A szolgáltatás ellenértéke
  1. Partner a Russmedia Digital aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az – általa kiválasztott és megjelölt szolgáltatás szerint – érvényes díjszabás szerinti ellenértéket köteles fizetni, amennyiben a felek ettől eltérő ellenértékben nem állapodtak meg. A Russmedia Digital fenntartja a jogot az érvényes árak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. A Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben.
  1. A Russmedia Digital a szolgáltatásról szóló számláit 8 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. Az előfizetési díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Partner kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Partner a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni.
  1. Amennyiben a Russmedia Digitalnak a Partner felé bármilyen követelése van, a Russmedia Digital érvényes Szerződés esetén sem kötelezhető a további szolgáltatásnyújtásra. A szolgáltatás megtagadásának időszakára a Partnert nem terheli díjfizetési kötelezettség, ám ez a díjhátralék kifizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti. Fentiek nem vonatkoznak a határozott időre, illetve határozott darabszámú szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződésekre, ezen esetekben ugyanis a Russmedia Digital a szolgáltatásnyújtás szerződésszerű megtagadása esetén jogosult egy összegben kiszámlázni a határozott időre/határozott darabszámra vonatkozó szolgáltatási díjat a Partner felé.
  1. A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.
  2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 1. Egyéb rendelkezések
 1. A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.
 1. Határozatlan időtartamra/határozatlan darabszámra szóló szerződés a felek által 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható.
 1. A Russmedia Digital jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.
 1. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Russmedia Digital az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a Russmedia Digital internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Honlap üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.
 1. Elküldöttnek számít az a küldemény, melyet előre fizetett, ajánlott küldeményként feladtak, illetve faxon, vagy elektronikus levélben továbbítottak az illetékes félnek az általa megadott, vagy utolsó ismert üzleti címére, kivéve a nem a Partner hibájából nem megfelelő címre küldött küldeményeket. A küldemény megérkezettnek tekintendő fax és elektronikus levél esetében az elküldés után azonnal, levél esetében 3 nappal a postázás dátuma után.
 1. Amennyiben Partner több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek.
 1. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért.
 1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán felmerült panaszokat a Partner írásban jelezheti a Russmedia Digital részére a lent megjelölt elérhetőségeken.
 1. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.
 1. A Russmedia Digital szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Partner jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Russmedia Digital igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal.
 1. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.
 1. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot.
 1. Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés részévé váljon minden szokás, amelyben a felek a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet a felek egymás között kialakítottak. A felek továbbá kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljon az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.
 1. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.
 1. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén a Budaörsi Járásbíróság, ill. pertárgyértéktől függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 1. Partner kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.
 1. A Russmedia Digital ezennel külön tájékoztatja a Partnert arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.
 1. Kapcsolat:

Russmedia Digital Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
e-mail: info@allasgyorsan.hu | info@cvonline.hu
Tel.: (+36 1) 510-0800
Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
Adószám: 11903079-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303395

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2018. május 25.

Belépés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Gyorskereső

Kosár

Kosár